Logo
Vytisknout tuto stránku

Také rakovnické letiště je v ohrožení

V nedávných dnech rozvířilo veřejné mínění na Kladensku zpráva o ohrožení letiště Aeroklubu Kladno nedaleko obce Velká Dobrá. Kladenský region by tak přišel o jediný prostor tohoto typu, který, ač má poměrně úzký profil využití, má své opodstatnění a jistě i vážné důvody svého bytí.
Rakovník - Podobný osud, i když ze zcela jiného soudku, hrozí i letišti v Rakovníku.
Kontrola UCL
V minulých dnech proběhla v prostoru letiště rozsáhlá kontrola Úřadu civilního letectví. Konfrontovaná dokumentace, předepsané parametry i další v nových rozměrech Evropské unie aplikovaná legislativa byla v pořádku, ale přesto bylo rozhodnutí zaslané v písemné formě předsedovi Aeroklubu Rakovník docela nemilým šokem. Vynecháme strohé formule úřední zprávy a shrňme to podstatné. Současná cesta vedoucí k letišti nesplňuje podmínky pro vnitrostátní civilní letiště, obdobně jako na Kladensku, jedinou plochu v regionu. Povrch cesty je v takovém stavu, že je pro dopravu téměř nesjízdná a tím i nebezpečná. A to vzhledem k dopravní obslužnosti letiště i zajištění bezpečnosti či záchrany lidských životů.
 
Pro to ?
Docela často vidíme v televizním zpravodajství, že při dopravní nehodě či jiném neštěstí je potřeba využívat vrtulníku nebo i speciálních letounů. A kde jinde může přistát, než na letišti? Deník odletů a příletů na věži letiště nejlépe hovoří o tom, kolikrát letiště využívala policie, hasiči nebo záchranná služba. Většinou anonymně, před stovkami diváků to zatím bylo potřeba jen jedenkrát při havárii letounu německého občana s českým pasažérem při leteckém dnu. Ale to bylo před šesti lety a to byla cesta v docela slušném stavu.
 
Co hrozí ?
Pak však přišel velký rozsah takzvané průmyslové zóny a s ním i neúměrné zatížení cesty ze šedesátých let nákladními vozidly plnými suti nebo dokonce kamiony. A závěr jednoznačný – buď se zlepší příjezd k letišti a doplní informačními tabulemi, nebo letiště přijde o statut veřejného vnitrostátního letiště a stane se tak loukou nebo třeba pastvinou jako to kladenské. A co přijde potom můžeme sledovat v sousedním okrese, možná někoho napadne, že tam bude pěkná tovární hala nebo domy pro několik vyvolených.
Jak pomoci
V pondělí 30. května se sešli zástupci Aeroklubu a Leteckomodelářského klubu, který na letišti také dlouhá léta působí, s vedením města a hovořilo se o možnostech, jak situaci řešit. Městu Rakovník, alespoň jak to po této schůzce vypadá, není osud rakovnického letiště a jeho nájemce Aeroklubu lhostejný. Hledala se možná řešení a padlo i pár návrhů. Teď bude vše záležet na našich zastupitelích, jak se k celému problému postaví na svém jednání. Věříme společně s plachtaři, motoráři i modeláři a vlastně všemi, kdo si krásu okresu prohlížejí shora, že to bude cestou rozumu a čelem dopředu.
 
Něco z historie letectví na Rakovnicku
 
- Ve dvacátých letech minulého století začali letečtí nadšenci létat na nedaleké Senecké hoře.
- Již před válkou začal na soudobém letišti působit Aeroklub, postupně transformovaný do Dosafu a Svazarmu, působí zde plachtaři, motoráři a parašutisté. - V 50. až 70. letech probíhaly na letišti významné letecké dny a letecké i parašutistické soutěže. - Po listopadu 1989 zde Aeroklub nadále učí létat plachtaře i motoráře. Za dobu své činnosti jich bylo několik desítek. Jsou mezi nimi i mistryně světa a držitelka světových rekordů plachtařka Hana Zejdová, několikanásobný vicemistr světa v letecké Rallye Petr Opat a na republikové úrovni úspěšní plachtaři Bedřich Procházka a Jiří Valentr. - Od roku 1995 zde pravidelně probíhají Model Air Show, letecké a modelářské dvoudenní show. - V roce 2004 pronajalo Město Rakovník letiště Aeroklubu do dalších let, a ten ho tak nepřetržitě spravuje přes padesát let. - Aeroklub Rakovník a LMK Rakovník mají v současnosti necelou stovku členů.
 
Martin Kůs, Rakovnický deník, 4. června 2005
LMK Rakovnik, V.Chytrý © 2015