Myslím si, že to nebyl vůbec špatný rok 2005

Mezi dlouholeté aktivní spolky v regionu musíme už více než padesát let zařadit Leteckomodelářský klub Rakovník. Letecké modelářství pronikalo mezi obyvatele od počátku velkého letectví, také první malé létající aparáty postavili obyvatelé bývalého okresního města Rakovník již před druhou světovou válkou, ale počátek organizovaného modelářství zde lze najít v roce 1950. Tehdy skupina nadšenců založila svůj klub. Klub ve své pětapadesátileté historii pamatuje léta velmi úrodná i období méně aktivní, ale podstatné je, že se bez přerušení činnosti přehoupl do nového milénia a pracuje i dnes. Proto jsme požádali o několik slov současného předsedu Jiřího Habarta.
 
 
Co přinesl rakovnickému leteckému modelářství počátek nového století? 
Musím říci, že opravdu hodně změn a co je podstatné, hlavně směrem k lepšímu. Připouštím však, že se objevily i negativni vlivy demokratických poměrů, ale naštěstí pro klub se je daří eliminovat. Povedlo se dokončit dlouholeté snahy o slušné zázemí, narovnat určitou rivalitu mezi Aeroklubem a námi a co je nejpodstatnější, udrželi jsme svého koníčka při životě. Mezi ty negativní patří odliv některých členů, a také občasné problémy vznikající mimo náš klub.
 
Nechcete být konkrétnější?
Není asi žádným překvapením, že dnešní doba je stále více závislá na financích a mít tuto jistotu, stojí stále více času. To je jeden z velkých důvodů, proč odcházejí naši lidé z klubu. Je paradoxní, že v době, kdy jsou modelářské prodejny plné zboží a vše lze koupit, musí každý z nás věnovat daleko větší intenzitu vydělávání peněz a zajištění své rodiny. Pak logicky jdou koníčky na druhou kolej. Druhým problémem, se kterým jsme se setkali, bylo vysvětlování si demokracie. Nechci dělat nějaké přednášky, ale neznamená to, že je vše dovoleno a každý si může dělat co chce bez omezení. Naopak, svoboda každého končí tam, kde porušuje práva, nebo v našem případě bezpečnost, druhého. Tím myslím, že příchod nových pravidel činnosti na letišti byl některým proti srsti a opustili nás. Mrzí mě, že se jednalo i o skvělé kluky, kteří podlehli této demagogii.
 
Ale nebuďme tolik pesimističtí. Co se povedlo dobrého?
Toho bylo rozhodně více. Rozdělil bych to do dvou směrů. Podmínky pro činnost a vztah klubu k okolí. Povedlo se nám po několika letech dotáhnou problém našeho zázemí. Město Rakovník nám pronajalo část letiště, kde probíhá modelářská činnost už dlouhá léta a zbytek letiště spravuje Aeroklub. To je velké pozitivum. Narovanaly se tak naše vzájemné vztahy, neboť se Aeroklub ocitl v podobné situaci, a také to zanmenalo dost radikální řešení. Dnes si dokážeme vzájemně pomoci a vyhovět, takže jsme všichni spokojeni. Co se týká vztahu k okolí, povedlo se nám nejen udržet a ještě rozšířit počet a úroveň modelářských soutěží, ale hlavně začít spolupracovat se školami, školkami a obecními úřady při různých akcích, kde s modely vystupujeme. Skvělá spolupráce je i s rakovnickým DDM, se kterým připravujeme na letišti akce pro děti a vzájemně podporujeme i modelářské kroužky dětí.
 
Nový rok trvá pár dní. Jaký byl ten předchozí?
Myslím, že to nebyl vůbec špatný rok. Jak už jsem naznačil, vyčistilo se u nás ovzduší, a i když začínáme jakoby znovu, tím myslím budovat aktivní členskou základnu, udrželi jsme slušný standard akcí. Dotáhli jsme do konce naše zázemí, postavili novou klubovnu, opravili sklad, vytvořili zázemí pro večerní posezení u ohně a pro děti, asfaltovou dráhu, kterou využíváme s ohledem na provoz velkých letadel jen při soutěžích, jsme nahradili travnatou, průběžně zušlechťujeme plochu. Navíc určitě nebudu neskromný, když řeknu, že jsme uspěli pořadatelsky při soutěžích a akcích pro děti. I když došlo k určitému odloučení LMK a Air Show Teamu, zůstalo několik lidí členy obou part, a to je také dobře. Několik lidí odešlo, ale více lidí si loni našlo cestu k nám a stali se našimi členy.
 
V Rakovnickém deníku se před časem psalo o hrozbě uzavření letiště, jaká je situlace dnes?
To by byla spíše otázka pro Aeroklub nebo Úřad civilního letectví. Ale co vím je, že když jsme neuspěli se žádostí o pomoc na radnici, sehnali jsme dva náklaďáky recyklátu a opravili s Aeroklubem alespoň to nejhorší, aby se na letiště sanita nebo hašiči dostali. Je to však jen dočasné řešení.
 
Kde se všude rakovničtí modeláři loni prezentovali?
Na letišti v Rakovníku to bylo při pořádání dvanácti akcí včetně soutěží a ukázek pro děti. Pak létání na dětském dni v Hořesedlích, oslavách v Roztokách, účast na modelářských akcích v Lánech, Lipencích a Nesvačilech. Velký kus poctivé práce udělali kitaři, modeláři stavějící plastikové modely. Ti sbírali na soutěžích jednu medaili za druhou a jednoznačně jsou našimi nejúspěšnějšími členy. Nechtěl jsme původně mluvit o jednotlivcích, ale třeba Zbyněk Musil byl nominovám za třetí místo na republikovém mistrovství na evropskou výstavu do Anglie. Úspěšní nejsou jen dospělí, ale i žáci, které vede náš člen Drahoslav Dvořák. Ostatně více může každý vidět na výstavě, která začíná za týden.
 
Modeláři vystavují? Řeknete k tomu více?
K účasti nás pozvala Amfóra, která bude od 12. ledna v mansardě rakovnického muzea vystavovat své fotografie. My vyplníme střed místnosti, kde ve vitrýnkách uvidí návštěvníci třeba právě úspěšné modely rakovnických kitařů a ceny, které za ně získali. Jiného může zaujmou expozice vývoje modelářských motorů, ale nebudou chybět ani modely jako takové, i když jich tentokrát nebude tolik.
 
Tím ale pro vás tento rok nekončí?
Ne v žádném případě. Hlavní činnost LMK letos bude opět v pořádání soutěží a akcí. Namátkou jmenuji termické větroně nebo motorové polomakety. Novou akcí je setkání příznivců minimaket. Pak to budou akce pro děti. Tábor, okresní přebory, drakiáda, dětské dny. Trochu smutné je, že letos nebude velký leteckomodelářský den Model Air Show, ale to by bylo na delší povídání. Celý program najdou čtenáři na našich internetových stránkách, kde se i dozví spoustu dalších zajímavostí o modelářství v Rakovníku.
 
Rakovnický deník, sobota 7. ledna 2006
zpátky nahoru

Počasí na letišti

Web Airshow

Airshow

Web ASTR

ASTR

Web LKRK

LKRK

Kudy na letiště

Navigace

QR pro navigaci

Sponzor

Mraky, déšť

Vítr