Dětský modelářský tábor 2013 Doporučený

I v letošním roce uspořádal LMK Rakovník pro mladé modeláře, navštěvující v průběhu roku modelářský kroužek, ale i pro další nové zájemce o leteckou modelařinu dva turnusy příměstského modelářského tábora. Výhodou pro pořádání tábora je již vybudované stálé vybavení

letecko-modelářského areálu na rakovnickém letišti: klubovna s kuchyňkou, nová pergola, dobrý přístup z Rakovníka, dobré vztahy s místním aeroklubem, základní pracovní vybavení na místě, možnost stanování, přístup na plochu pro létání a především zkušenosti z předchozích let pořádání příměstských táborů. 
 
Samotná stavba modelů probíhala z připraveného materiálu podle plánků osvědčených modelů letadel. Začínající modeláři si postavili 2-3 házedla a poté přecházeli k modelům poháněným gumovým svazkem, případně i složitějším modelům. Především pokročilejší účastníci si dodělávali rozdělané modely z kroužku nebo se věnovali zalétávání a létání s již dohotovenými letadly. Pro výuku RC létání sloužily dva klubové modely Easy Star od Multiplexu, které bez nadsázky lze považovat za vůbec nejlepší školní model a létat s ním se u nás naučila celá řada dětí i dospělých. Za začátku využíváme systém propojení dvou RC souprav kabelem „učitel-žák“, později už lze celkem bez obav přejít na samostatné létání s tímto modelem. Kdo zvládl Easy Stara, mohl si vyzkoušet  řízení mnohem rychlejšího a obratnějšího samokřídla Toro a poté i hornoplošníku Cessna s elektrickým pohonem. Pokud to povětrnostní podmínky dovolovaly, létalo se prakticky nonstop až do večerních hodin a jediným omezením byla doba nutná pro nabití pohonných baterií. Všechny modely tábor přežily jen s drobnými opravami a většina dětí, která ještě neměla zkušenost s řízením dálkově ovládaného modelu, se to během tábora naučila.
 
První turnus proběhl v termínu 12.8.-16.8. 2013 a zúčastnilo se ho 13 mladých modelářů, druhý turnus pak 19.8. – 23.8. 2013, kdy účast činila 11 dětí. Základ dětí tvořili děti z rakovnického modelářského kroužku, přihlásilo se nám ale i několik zcela nových zájemců o letecké modelářství. Nejmladšímu bylo 6 let, nejstarší se blížili plnoletosti. Přestože v horizontu deseti let zaznamenáváme mírný pokles zájmu o letecké modelářství, jsme přesvědčeni o účelnosti jak kroužků, tak letního tábora. Dokladem nám jsou třeba velmi dobré výsledky našich odchovanců v tak náročných kategoriích jako jsou F4H nebo RCMX, ale třeba i v kategorii upoutaných modelů. Na závěr tábora byla uspořádána soutěž v několika kategoriích modelů, které si účastníci během tábora postavili.
 
Na stavbu modelů dohlížel především vedoucí modelářského kroužku Jan Kratochvíl a pomáhali mu Alex Makarič, Josef Tománek a Martin Stránský. Všichni čtyři jsou odchovanci předchozích turnusů našeho modelářského tábora, který pořádáme déle jak 10 let. Přípravnou a organizační stránku zajišťovali ing Milan Hůla, ing Jaromír Hoblík a Aleš Koutecký. Osvětlení stanů a vloženou střeleckou soutěž ze sportovních vzduchovek zajistili otec a syn Chytrých. Nové pracovní desky na stoly připravil Zdeněk Loskot. Dovoz materiálu a jeho průběžné doplňování obstaral Jan Brodníček. Pomoci průběžně přišlo i několik dalších členů modelářského klubu. Zásadním předpokladem pro pořádání příměstského tábora byl a je pro nás příspěvek od SMČR na materiál a také zapůjčení stanů od rakovnických hasičů, ostatní jsme již schopni sami zajistit.
 
Závěrem poděkování všem, kteří se nějakým způsobem do příprav, samotného průběhu i následného úklidu tábora zapojili. Pokud nám to finanční příspěvek umožní, rádi tábor zorganizujeme i v roce 2014.
 
Ing. Milan Hůla
zpátky nahoru

Počasí na letišti

Web Airshow

Airshow

Web ASTR

ASTR

Web LKRK

LKRK

Kudy na letiště

Navigace

QR pro navigaci

Sponzor

Mraky, déšť

Vítr