Oplocení letiště

Členové leteckomodelářského klubu Rakovník pracují v posledních několika týdnech na oplocení areálu rakovnického letiště. 
Více nám řekl předseda klubu Jiří Habart: „Oplocení povede od stávajícího plotu u klubovny podél komunikace západním směrem až na horizont. Mělo by omezit přístupu cizích osob k modelářské části travnaté plochy a na letištní plochu.
K tomuto kroku jsme přistoupili také s ohledem na letecké předpisy, které oplocení přímo nařizují.“
 
Materiálově oplocení zajistilo Město Rakovník. Jeho nákup vyšel na několik desítek tisíc korun. Práci v rámci brigádnických hodin odvedli členové letecko–modelářského klubu Rakovník a Aeroklubu Rakovník. Na přistávací dráhu se nyní dostanete pouze přes vstupní branky. Má se tak předejít úrazům, které by se mohly stát lidem stojícím poblíž startovací a přistávací plochy rakovnického letiště. Plot bude opatřen výstražnými tabulemi s nápisem Zákaz vstupu na plochu letiště - nebezpečí úrazu. Nyní už je na ploše rakovnického letiště ze strany od silnice vedoucí do obce Hostokryje 100 cm vysoký plot se zabetonovanými kovovými sloupky natřenými na zeleno a objevily se zde již dvě průchozí brány opatřené zámky.
„V minulosti se například stalo, že nám na plochu vjeli motorkáři na čtyřkolkách a ničili ji.Nemluvě o kamiónech, které se jezdí nahoru k letišti otáčet a ničí nejen komunikaci, ale i trávník vzadu na ploše. Tomu by měly zabránit panely, které budou umístěny až dozadu k Hostokryjím,“ dodal Jiří Habart. (článek převzat z Rakovnického deníku, autor Jana Elznicová)
zpátky nahoru

Počasí na letišti

Web Airshow

Airshow

Web ASTR

ASTR

Web LKRK

LKRK

Kudy na letiště

Navigace

QR pro navigaci

Sponzor

Mraky, déšť

Vítr