Také rakovnické letiště je v ohrožení

V nedávných dnech rozvířilo veřejné mínění na Kladensku zpráva o ohrožení letiště Aeroklubu Kladno nedaleko obce Velká Dobrá. Kladenský region by tak přišel o jediný prostor tohoto typu, který, ač má poměrně úzký profil využití, má své opodstatnění a jistě i vážné důvody svého bytí.
Rakovník - Podobný osud, i když ze zcela jiného soudku, hrozí i letišti v Rakovníku.
Kontrola UCL
V minulých dnech proběhla v prostoru letiště rozsáhlá kontrola Úřadu civilního letectví. Konfrontovaná dokumentace, předepsané parametry i další v nových rozměrech Evropské unie aplikovaná legislativa byla v pořádku, ale přesto bylo rozhodnutí zaslané v písemné formě předsedovi Aeroklubu Rakovník docela nemilým šokem. Vynecháme strohé formule úřední zprávy a shrňme to podstatné. Současná cesta vedoucí k letišti nesplňuje podmínky pro vnitrostátní civilní letiště, obdobně jako na Kladensku, jedinou plochu v regionu. Povrch cesty je v takovém stavu, že je pro dopravu téměř nesjízdná a tím i nebezpečná. A to vzhledem k dopravní obslužnosti letiště i zajištění bezpečnosti či záchrany lidských životů.
 
Pro to ?
Docela často vidíme v televizním zpravodajství, že při dopravní nehodě či jiném neštěstí je potřeba využívat vrtulníku nebo i speciálních letounů. A kde jinde může přistát, než na letišti? Deník odletů a příletů na věži letiště nejlépe hovoří o tom, kolikrát letiště využívala policie, hasiči nebo záchranná služba. Většinou anonymně, před stovkami diváků to zatím bylo potřeba jen jedenkrát při havárii letounu německého občana s českým pasažérem při leteckém dnu. Ale to bylo před šesti lety a to byla cesta v docela slušném stavu.
 
Co hrozí ?
Pak však přišel velký rozsah takzvané průmyslové zóny a s ním i neúměrné zatížení cesty ze šedesátých let nákladními vozidly plnými suti nebo dokonce kamiony. A závěr jednoznačný – buď se zlepší příjezd k letišti a doplní informačními tabulemi, nebo letiště přijde o statut veřejného vnitrostátního letiště a stane se tak loukou nebo třeba pastvinou jako to kladenské. A co přijde potom můžeme sledovat v sousedním okrese, možná někoho napadne, že tam bude pěkná tovární hala nebo domy pro několik vyvolených.
Jak pomoci
V pondělí 30. května se sešli zástupci Aeroklubu a Leteckomodelářského klubu, který na letišti také dlouhá léta působí, s vedením města a hovořilo se o možnostech, jak situaci řešit. Městu Rakovník, alespoň jak to po této schůzce vypadá, není osud rakovnického letiště a jeho nájemce Aeroklubu lhostejný. Hledala se možná řešení a padlo i pár návrhů. Teď bude vše záležet na našich zastupitelích, jak se k celému problému postaví na svém jednání. Věříme společně s plachtaři, motoráři i modeláři a vlastně všemi, kdo si krásu okresu prohlížejí shora, že to bude cestou rozumu a čelem dopředu.
 
Něco z historie letectví na Rakovnicku
 
- Ve dvacátých letech minulého století začali letečtí nadšenci létat na nedaleké Senecké hoře.
- Již před válkou začal na soudobém letišti působit Aeroklub, postupně transformovaný do Dosafu a Svazarmu, působí zde plachtaři, motoráři a parašutisté. - V 50. až 70. letech probíhaly na letišti významné letecké dny a letecké i parašutistické soutěže. - Po listopadu 1989 zde Aeroklub nadále učí létat plachtaře i motoráře. Za dobu své činnosti jich bylo několik desítek. Jsou mezi nimi i mistryně světa a držitelka světových rekordů plachtařka Hana Zejdová, několikanásobný vicemistr světa v letecké Rallye Petr Opat a na republikové úrovni úspěšní plachtaři Bedřich Procházka a Jiří Valentr. - Od roku 1995 zde pravidelně probíhají Model Air Show, letecké a modelářské dvoudenní show. - V roce 2004 pronajalo Město Rakovník letiště Aeroklubu do dalších let, a ten ho tak nepřetržitě spravuje přes padesát let. - Aeroklub Rakovník a LMK Rakovník mají v současnosti necelou stovku členů.
 
Martin Kůs, Rakovnický deník, 4. června 2005
zpátky nahoru

Počasí na letišti

Web Airshow

Airshow

Web ASTR

ASTR

Web LKRK

LKRK

Kudy na letiště

Navigace

QR pro navigaci

Sponzor

Mraky, déšť

Vítr