Rakovnické minimakety, 3.6.2006

Naše téměř roční snaha o oživení malých maket s pohonem na gumu a CO2 vyvrcholila ve dnech 3.-4. června 2006 na modelářské ploše LMK Rakovník! Současně se to, že jsme začali před rokem, projevilo i v tom, že jsme se nechtěně „trefili“ do termínů několika dalších velkých akcí,

např. do termínu Aviatické pouti v Pardubicích a velké akce pro „elektroletce“ na Moravě, kde v tu dobu předváděl svoje stroje Flying Styro Kit.
 
I tak se do Rakovníka sjelo šest modelářů – Tomáš Vostradovský a Petr Onemichl z Ústí nad Labem, Jaroslav Man a Miloslav Fišer ze Strakonic, Radek Gregovský a Petr Konopásek z Berouna a Michael Vosika ze Šumperka. Počet doplnil jeden z organizátorů celé akce – místní Drahoslav Dvořák. Akci vzkříšení malých maket si také nenechal ujít Štefan Gašparín, tvůrce výborných motorů na CO2. Jako diváci přijeli i další naši příznivci. Hned dostali díl, že také nevzali model.
 
Po krátkém přivítání organizátory akce předseda LMK Rakovník Jiří Habart stručně vysvětlil pravidla létání na naší ploše, dohodli jsme se na programu a začalo statické hodnocení, při kterém Radkovi Gregovskému a Drahoslavu Dvořákovi pomohli členové LMK Rakovník Zdeněk Průcha a Martin Kůs, osvědčení bodovači. Pro pořádek musím poznamenat, že modely Radka a Dády spolu se Zdeňkem Průchou a Martinem Kůsem pomáhali bodovat Petr Onemichl a Michael Vosika. Ke cti organizátorů patří, že přiznali, kde modely upravili pro lepší letové vlastnosti. Stejně se ale bodování nedalo ošidit, protože všichni zúčastnění seděli prakticky kolem jednoho stolu a sledovali, co je přihlášeno. Protože se jednalo o setkání, nikoliv soutěž v pravém slova smyslu, bodování proběhlo v naprostém klidu a pohodě (až na uraženou polovinu výškovky u Bety) a díky připraveným tabulkám Radka Gregovského i rychle.
 
Mohli jsme se potom všichni sesednout ke klasické modelářské činnosti – pokecu o modelech, soutěžích minulých i nedávných, a hlavně o tom, co by bylo dobré postavit, co je hezké a mohlo by dobře létat. I přes slunečné počasí foukal totiž silný vítr a to tím nejhorším směrem, tedy od severu. Větší část odpoledne jsme tedy probírali témata zajímající všechny zúčastněné a „tahali rozumy“ ze Štefana Gašparína. K prohlédnutí byly i kroniky a část podkladů z rozsáhlého archivu Drahoslava Dvořáka, které si vedl v minulém století ze soutěží, kde byl. Hlavně Memoriál Jiřího Smoly, Setkání modelářů v Nesvačilech, soutěže v Podhořanech a Openscale. Štefan Gašparín také předvedl nový typ CO2 motoru (jeden mám k zabudování, jsem na něj zvědav). Během odpoledne tedy létali pouze místní s velkými RC modely. My jsme se odhodlali až k večeru. Předtím jsme ale nakoupili večeři na oheň. Prvním odvážlivcem byl Radek. Když ostatní viděli, že ulétl 45 s, začali hledat bombičky a natáčet gumu. Naštěstí naše plocha nebyla dosud celá posekaná, což zachránilo mnoho modelů. Třeba Pyöremyrsky předvedl let na zádech a následné zaboření do trávy střemhlav, dopravní Falke létal akrobacii apod. Překvapením byl let C-104 Drahoslava Dvořáka, která i po patnácti letech nalétla 82 s. Dobré lety předváděl Radek s Magisterem – 43 s i Farmanem – 65 s. Bylo zajímavé, že více problémů s větrem měly gumásky. V této kategorii projevili dostatek odvahy Tomáš Vostradovský s Turbo Porterem – 45 s a Petr Onemichl s Betou Major – 47 s a Jak-9 R – 34 s. Krásně létal i RC Piper Štefana Gašparína, i když v letu proti větru spíše stál na místě nebo couval.
 
Před večerem se s námi rozloučili strakoničáci a Štefan Gašparín. Vyjadřovali spokojenost, že se něco takového dalo dohromady a abychom s nimi počítali, budeme-li dělat něco takového příště. Večeře byla klasická letištní – párek na ohni. Na ohni později večer skončila také Beta Major, když při natáčení praskl svazek a „vyčistil“ trup. Jiné totální ztráty jsme za celou dobu neměli, když nepočítám uražený podvozek, díru v papíru a zlomenou vrtuli.
 
V neděli ráno se pokusil o start – úspěšně – jen Petr Konopásek. Odstartoval svého Fokkera D-VIII a naletěl 15 s. Čas zbyl také na zálet RC Magistera Tomáše Vostradovského. Pak jsme si sedli do klubovny, zhodnotili průběh, letové výsledky a rozdali pamětní listy. K nim přidali Radek Gregovský a Dáda Dvořák svoje plánky. Fotografie dostanou účastníci na CD poštou po zpracování. Všichni považujeme akci za úspěšnou. Účastníci poděkovali LMK za poskytnutí prostoru k vyřádění, klub poděkoval účastníkům za bezproblémový průběh akce a za pohodu, která při větších akcích nebývá pravidlem. Zároveň jsme se dohodli, že LMK poskytne prostor i příště, budeme-li chtít v setkáních pokračovat. Mezi sebou jsme pak dohodli „Golden Age Cup“ s velmi jednoduchými pravidly. Postavit jakýkoliv model podle plánků Golden Age, přinést příště a létat s ním. Bodování proběhne podle stavebního výkresu Golden Age. Plánky dodá Dáda Dvořák a uvidíme, jak se s tím kdo popere.
 
Za LMK Rakovník Drahoslav Dvořák
 
 

Další informace

  • Teplota: 19 °C
  • Síla větru: 4 m/s
  • Směr větru: Západní
  • Obloha: Oblačno
  • Srážky: Bez srážek
Více z této kategorie: Rakovnické minimakety 2007 »
zpátky nahoru

Počasí na letišti

Web Airshow

Airshow

Web ASTR

ASTR

Web LKRK

LKRK

Kudy na letiště

Navigace

QR pro navigaci

Sponzor

Mraky, déšť

Vítr