Letní modelářský tábor 2011

Již podeváté proběhl v srpnu v aerálu rakovnického modelářského klubu na rakovnickém letišti příměstský tábor se zaměřením na výuku modelařiny a létání s modely. Oba týdenní turnusy byly plně obsazeny patnácti dětmi,

což je optimální počet hlavně vzhledem k velikosti prostoru ve dvou vojenských stanech, kde probíhala samotná stavba modelů. V jednom stanu účastníci tábora pod vedením čtyř zkušených instruktorů stavěli své modely,druhý sloužil spíše pro uskladnění materiálu a hotových modelů.
 
Stany byly osvětleny zářivkami, vybaveny stoly, židlemi, potřebným nářadím a modelářským materiálem. Kuchyňské zázemí a prostor pro nabíjení byl ve stálé klubovně rakovnického modelářského klubu, kde děti mohly posvačit, zakoupit si nápoje nebo sušenky ke svačině.
 
Výuka většinou začínala stavbou jednoduchého modelu házedla podle připravených šablon. Takové házedlo zvládli postavit a vyzkoušet všichni, i méně zkušení, již první den. Práce pak pokračovala stavbou dalších, složitějších nebo větších modelů. Letos se nám velmi osvědčila házedla z EPP ze stavebnice firmy Čemech „Myš“. Létají, jsou odolná, snadno opravitelná, lze je snadno upravit na gumový pohon, vyzkoušená je i RC verze.
 
Pokud počasí dovolovalo, děti si své výtvory šly hned vyzkoušet na přilehlou plochu modelářského letiště. Asi polovina účastníků byly děti, které navštěvovaly ve školním roce modelářský kroužek. Ti si dodělávali,vylepšovali nebo také opravovali již postavené nebo rozestaveněné modely. Ostatní začínali opravdu od základů.
 
Od prvého dne současně probíhala výuka RC létání s modely Easy Star a samokřídly Tornádo, které má náš klub k dispozici právě pro začínající zájemce o modelaření. O létání byl velký zájem a tak létání bylo přerušováno snad jen ukázkami modelů rakovnických modelářů, občasnými nepříznivými povětrnostními podmínkami a nutností nabít pohonné nebo palubní zdroje.
 
Pro zpestření tábora jsme uspořádali pro děti také soutěž ve střelbě ze vzduchovek na terč, ukázku raketového modelářství nebo RC vrtulníků. Na závěr tábora byla uspořádána soutěž ve 3 kategoriích o drobné ceny a nějaké sladkosti.
 
Nejhůře nám bylo letos hned 2x. V neděli před začátkem prvního turnusu se prohnala nad letištěm silná bouřka a postavené vojenské stany odolaly jen taktak s přispěním všech v té době přítomných. Bohužel silná bouře s větrem přišla i ze středy na čtvrtek v době druhého turnusu. Čtrnáct lidí s vypětím všech sil udrželo jeden ze stanů, druhý však kolem půlnoci nevydržel nápor vichru a zřítil se. Došlo k poškození nainstalovaného osvětlení a bohužel i rozestavěných modelů dětí. Za své vzaly také naše dva nové altánky. Ty jsme postavili, aby se bylo kde schovat před sluncem, které v době druhého turnusu převládalo. Na 6.hodinu ranní byla svolána smskami brigáda na znovu postavení stanu, což se nakonec podařilo a tak v 8 hodin ráno mohly začít děti s další stavbou, většinou však s opravami svých poškozených rozestavěných modelů, což však nesly překvapivě velmi statečně. 
 
Děti, které se tábora zúčastnily, měly o stavbu a létání s modely v naprosté většině opravdový zájem. Některé děti se tábora zúčastnily již po několikáté, některé si přivedly s sebou kamaráda a z některých dřívějších účastníků se rekrutovali dnešní instruktoři. Právě zájem dětí o letecké modelářství je hlavním důvodem proč tábor pořádáme, těší nás jejich pokroky ve stavbě i létání a věříme, že vychováváme svoje následovníky.
 
Poděkování za organizaci a přípravu tábora patří především těmto nadšencům:
Pavel Vydra, Ivo Michalička, Lukáš Macourek, Alexandr Makarič, Josef Tománek, Jan Kratochvíl, Drahoslav Dvořák, Jaromír Hoblík, Milan Hůla. 
Za pomoc dále děkujeme: Jiřímu Habartovi, Václavu Doubravovi, Václavu Chytrému staršímu a mladšímu, Aleši Polcarovi, Jiřímu Nachtigalovi staršímu a mladšímu a dalším.
 
Velké díky za půjčení a postavení stanů rakovnickým hasičům, finanční příspěvek SMČR a městu Rakovník.
 
Za LMK Rakovník Ing. Milan Hůla
 
 
 
 
 
zpátky nahoru

Počasí na letišti

Web Airshow

Airshow

Web ASTR

ASTR

Web LKRK

LKRK

Kudy na letiště

Navigace

QR pro navigaci

Sponzor

Mraky, déšť

Vítr