Dětský modelářský tábor 2010

V letošním roce se příměstský modelářský tábor uskutečnil ve dvou týdenních turnusech, přičemž část dětí využilo možnost zúčastnit se obou turnusů.Tábor probíhal v modelářském areálu, který je na ploše letiště rakovnického aeroklubu, ve dvou stanech zapůjčených Hasičským záchranným sborem Rakovník.

Další zázemí tvořila klubovna letecko modelářského klubu. Pracovní stoly,židle,osvětlení a pracovní nářadí bylo zapůjčené.

Na prvním turnusu byli jako vedoucí Ing. Milan Hůla a Pavel Vydra, na druhém turnusu  MUDr. Ivo Michalička a Radek Filip. Instruktory po celou dobu tábora byli Lukáš Macourek, Josef Tománek a Alexandr Makarič. Dětem přišli pomoci při stavbě dle svých časových možností i další členové LMK Rakovník, Ing. Drahoslav Dvořák, Ing. Jaromír Hoblík, Jiří Šmíd i další. Prvního turnusu se zúčastnilo celkem 11 dětí, na druhém turnuse bylo 17 dětí, což už je asi maximum,které jde po pracovní i prostorové stránce zvládnout.

Děti se podle svého věku a dosavadních modelářských zkušeností věnovali stavbě různých modelů, házedly počínaje, RC modely konče.Některé děti si dodělávali své rozdělané modely z modelářského kroužku. Po dokončení modelů si je mohli ihned zalétat pod dozorem vedoucích na přilehlé modelářské ploše.Na závěr každého turnusu byla uspořádána soutěž o hodnotné ceny-modelářské stavebnice.

Pro zpestření programu jsme zajistili soutěž ve střelbě ze vzduchovek a výuku RC létání s klubovými modely Easy Star a Tornádo s řízením typu učitel-žák. Víkend mezi turnusy využili děti návštěvou modelářské akce pořádané LMK Rakovník na místním letišti (Model  Air Show 2010). Proběhla i návštěva v hangáru místního aeroklubu.

Během tábora, ani po jeho ukončení,jsme nezaznamenali žádné negativní ohlasy ze strany dětí či jejich rodičů. Zhruba polovina dětí je na táboře opakovaně. Děti, které se tábora zúčastnili, byli aktivní, modelářská práce je již delší dobu zajímá nebo je zaujala právě zde. Zaznamenali jsme zájem o přihlášky do modelářského kroužku. Asi polovina dětí, se souhlasem jejich rodičů a za dohledu vedoucích, v areálu stanovala a modelařila i v pozdních odpoledních, mnohdy i večerních hodinách.

Jako pořadatelé vidíme přínos našeho příměstského modelářského tábora jednoznačně kladně. Jsme přesvědčeni, že plní cíl:vychovat si mladou modelářskou generaci, naučit děti všeobecným i praktickým dovednostem a nabídnout dětem smysluplné trávení prázdninového času v kolektivu dětí se stejným zájmem.

Ing Milan Hůla

zpátky nahoru

Počasí na letišti

Web Airshow

Airshow

Web ASTR

ASTR

Web LKRK

LKRK

Kudy na letiště

Navigace

QR pro navigaci

Sponzor

Mraky, déšť

Vítr